Een brug wordt gemaakt ter vervanging van een of meer ontbrekende tanden of kiezen. De brug zit vast op twee of meer pijlers, dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies .

Meer behandelingen